Epidavros, Hy Lạp: Âm thanh hoàn hảo

11
183

Thông tin thêm về du lịch đến Peloponnese của Hy Lạp: https: //www.ricksteves.com/europe/gre … Khu bảo tồn ở Epidavros, Hy Lạp, có …
source

11 Nhận xét

  1. That was very informative Rick, thanks! Epidavros has also a small ancient theatre. You can watch it on my channel (look for "Best places to visit in Greece").

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây