Liệu Jared Leto Age?

25
158

Chúng tôi tin rằng ông ấy không. Phi công 30 giây cho sao Hỏa cố gắng đoán xem anh ấy có già đi hay trẻ hơn trong một loạt ảnh.
source

25 Nhận xét

  1. I got all but one wrong I'm a pro at people's age I am practically obsessed with it I google people's ages every time I see someone I don't know they're age already…shit did I say that out loud..??

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây