2 Chainz’s Dog Trappy Falls Asleep in the Middle of His Interview

34
166

2 Chainz’s dog Trappy steals all the attention during his interview as the rapper explains how he broke his leg and gives Jimmy a blind taste test…source

34 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây