Jenn Wear # 12

21
230

Liệu có bao giờ gặp rắc rối khi quyết định mặc gì? Tôi có thể! Jenn Wear sẽ là gì khi bạn tweet cho tôi những tình huống khó xử về thời trang của bạn và tôi trả lời họ ….
source

21 Nhận xét

  1. Happy Sunday, jems! We've got another episode of What Would Jenn Wear! You tweeted and I answered. If you have a fashion crisis, feel free to tweet me at @imjennim or write it down in the comments! ?

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây