Làm thế nào 3-D Imaging Giúp các nhà khảo cổ Bảo tồn Quá khứ | National Geographic

8
225

Nhà khảo cổ học và Nhà thám hiểm Địa lý Quốc gia Luis Jaime Castillo và nhà khảo cổ Carlos Wester quyết tâm bảo vệ di sản văn hoá …
source

8 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây