Ricky Gervais đóng vai phụ "Chú thích, Chú thích của tôi"

28
156

Bạn không bao giờ biết bạn sẽ nhận được gì khi Ricky Gervais cung cấp phụ đề cho những hình ảnh vui nhộn trong "O Caption, Chú thích của tôi".
source

28 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây