Young Sheldon nhận Jim Parsons một trang trại Ant

20
197

James yêu cầu Jim Parsons về chương trình mới của mình, Young Sheldon, và làm việc với Iain Armitage, người không phải là những món quà bổ ích và thú vị, …
source

20 Nhận xét

  1. Love him….them…james and jim..love mila…love this…big bang theory season 4 ep 15 had a female weinstein and leonard as her victim saw that this morning…even nerds get sexually harassed and everyone needs to speak out

  2. I love Jim Parson like soooo much… as much as I love sheldon cooper ??
    Sometime when i watch him on TV being sheldon i wonder though how is his real life? Being Sheldon is like not kind of an acting but he seems like being himself, don't you think?

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây