Miley Cyrus trình diễn: Justin Bieber – SNL

40
127

Miley Cyrus (Vanessa Bayer) thể hiện sự xuất hiện của Charlie Sheen tốt nhất và chào đón Justin Bieber (Miley Cyrus) thể hiện những bước đi mới …
source

40 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây