Hailey Baldwin có thể tán tỉnh bằng tiếng Bồ Đào Nha

29
167

James yêu cầu Hailey Baldwin về việc lớn lên một nửa Brazil và học được rằng cô đã chọn một vài cụm từ bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng không có bất kỳ lời thề. Thêm muộn …
source

29 Nhận xét

  1. "Cala a boca e me beij(e)a" it's not "shut up and Kiss me", but.. "shut your mouth and Kiss me".."shut up and Kiss me" means "cala te e beija me" in portuguese from Portugal in portuguese brasilian will be "cale se e me beije",seems wierd to me and im portuguese ?.

  2. here are some swear words in portuguese: "fodasse" means fuck, "caralho" means dick and if you say "vai para o caralho" means somehing like go fuck yourself.

  3. She is wrong "Cala a boca e me Beija" means "Shut Up that Mouth and Kiss me"
    The corret is "Cala-te e beija-me" or "Se cala e me beija" that mean "Shut up and Kiss me"
    In Portuguese from Portugal is "Cala a boca e Beija-me"

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây