Jesse Tyler Ferguson và Ellen Chơi một game Sky High của L.L. Bean Toss

29
154

Diễn viên của "Gia đình Hiện đại" và Ellen quay mặt đi để xem ai có thể cắm túi đậu của họ trên một mục tiêu từ skybox. Những điều cần làm nóng …
source

29 Nhận xét

  1. Love you Ellen your so sweet and caring I just love how much you love every one and you have no hate for any one I wish every one could be like you the world would be in a better place so I hope you have a fantastic day

  2. Hi ? ellen and your very awesome ? guess hi ? you give a 200 dollar ? ??? show more show Ellen good morning ☀️? ellen Portia mama Betty andylassner and all the staff of theellenshow have a wonderful beautiful day and beautiful happy laughter 10:40am??time November 7,2017 mwah ?

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây