Một cựu nhân viên FBI giải thích danh sách các kẻ khủng bố | Explorer

12
167

Cựu nhân viên đặc biệt của FBI, Michael German, giải thích các nỗ lực chống khủng bố của chính phủ có thể dẫn tới những người vô tội làm mất quyền cơ bản.
➡ …
source

12 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây