Thiên Biến Vạn Hóa Tập 20: Làm sếp không dễ

50
175

Thiên Biến Vạn Hóa Tập 20: Làm sếp không dễ Nếu Trắng đạt nút Vàng trước 11/11, Nhật Anh và Hiếu Orion sẽ mặc…nguồn: trang

50 Nhận xét

  1. Vãi cả qua Đê La Thành là tới Thành Công =))))
    Em thì chọn con đường khác, vẫn đạt được Thành Công như thường. Đó là.. Láng Hạ.
    Đặc biệt, Láng Hạ còn có "Nhà chờ Thành Công", nếu không muốn nỗ lực bằng chính những gì mình có, thì có thể.. đi BRT tới Nhà chờ Thành Công và ngồi… chờ =))))

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây