Seth Rogen & Jason Segel Almost Took a Prank Too Far

19
160

James asks Seth Rogen and Jason Segel about pranks on a movie set, a concept that may be more lore than reality, and learns the two played a prank…source

19 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây