Khu vực hàng đầu để thăm vào năm 2016: Transylvania | Lonely Planet

6
159

http://lptravel.to/topregions | Chân dung trực quan của khu vực hàng đầu trong các lựa chọn Tốt nhất trong Du lịch năm 2016 của chúng tôi. Đưa crucifix đi và loại bỏ nó …
source

6 Nhận xét

  1. And was only a small part caught on camera: "Bridal Veil" falls (Cascada Valul Miresei) and "Turda salt mine" are also a "must see" in Transylvania. Congrats Lonely Planet for your story and thank you for your visit!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây