Jennifer Hudson diễn "Jingles & Jams của Jennifer"

41
225

Thẩm phán nổi tiếng "The Voice" đã cố gắng đưa tay cô vào một trò chơi "Jingles & Jams" của Jennifer với khán giả của Ellen. Jennifer hát một dòng của một bài hát, và một …
source

41 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây