34
281

Mario Lopez và Luke Bryan vòng quanh để giúp Ellen "You Bet Your Wife", một trò chơi sẽ được thay thế bằng trò chơi #GameofGames của Ellen!
source

34 Nhận xét

  1. hi Ellen I really want to say for you to talk to the boy that his friends make fun of because of his nose I think you have seen the video my heart break so I really hope you read my comment and talk to him thank you

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây