Bites yêu thích của chúng tôi … So Far

3
227

Chúng tôi đang chờ để bắt chuyến tàu đầu tiên của chúng tôi ra khỏi Riviera Ý. Chúng tôi có sáu ngày trong chuyến lưu diễn Best of Europe in 21 Days của chúng tôi và tôi đã yêu cầu chúng tôi …
source

3 Nhận xét

  1. Thanks Rick for the video. My family and I stayed in Monterosso a couple years ago. We had a wonderful time. When they have your show on PBS of the Cinque Terra from time to time, it brings us right back. That year, it was Italy, Austria and Germany. Last year, France, Belgium and The Neatherlands. Next year, Scandinavia!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây