Cập nhật ngày cuối tuần về tính trung lập Net Neutrality – SNL

30
242

Cập nhật vào cuối tuần của các bài báo về sự cố trung thành của Colin Jost và Michael Che giải quyết các tin tức lớn nhất trong tuần, bao gồm FCC bãi bỏ quyền trung lập. Guy Who vừa mua …
source

30 Nhận xét

  1. You mean it isn't my microwave that is recording me? Or is it still recording me? Oh, I am SO confused! I think I will go completely off the grid!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây