Bên trong NBA – SNL

27
229

Shaquille O'Neal (Kevin Hart), Charles Barkley (Kenan Thompson), Ernie Johnson (Alex Moffat) và Kenny Smith (Chris Redd) thảo luận về Doug Jones '…
source

27 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây