Brandon Diaz Performs Allen Stone’s “Unaware” for His Idol Audition – American Idol 2018 on ABC

29
42

Brandon Diaz performs Allen Stone’s “Unaware” for his American Idol audition in front of Judges Luke Bryan, Katy Perry and Lionel Richie. See more…source

29 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây