McKay Coppins về Điều Thực sự thúc đẩy Trump

18
44

Nhà văn Atlantic McKay Coppins nói về cảm giác thân thiết với Seth vì đã đặt câu hỏi về những tham vọng chính trị của ông Trump và cho phép ông tiếp nhận những gì …
source

18 Nhận xét

  1. Well chalk one up for Trump if he's perceptive enough to realize that no one takes him seriously and we think he's a joke (a really bad joke). I honestly didn't think he was smart enough to even recognize when someone dislikes him.

    I, too, was wrong. I overestimated the American electorate and said, often, that there's no way this idiot will be elected.

    Go Mueller!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây