McKay Coppins về lý do tại sao Trắng Nhà Trump lại giống như trò chơi đói

8
54

Nhà văn Atlantic McKay Coppins cho biết về Sam Nunberg, giải thích lý do tại sao Nhà Trump's giống như The Hunger Games và phản ánh thời gian của mình trong …
source

8 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây