Người Việt: Tạm ngưng cấp visa I5, R5, người Việt hẹp đường vào Mỹ

8
49

Sau ngày 23 Tháng Ba Năm 2018, Hoa Kỳ sẽ tạm dừng việc cấp thị thực định cư theo diện đầu tư, là thị thực I5,…nguồn: NV

8 Nhận xét

  1. Day la hậu qua cua nhung thanh phan an com USA tho ma CS da treo co do chui bởi thúc thách cong dong người Việt hai ngoại tai hoa ky cho Nén hoa ky da bắt đấu tri na nhung thang CS nam vung va nhung thanh phan sang hoa ky du học va trọn o lai Mỹ va dong thoi ngung cấp visa nhập vào hoa ky tu phía VN dung la trời cao co mắt

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây