Oh. Của tôi. Thượng Đế. Becky. – American Idol 2018 trên ABC

28
51

Một bài hát rất đặc biệt dành riêng cho một và chỉ Luke Bryan. Xem thêm của American Idol trên trang web chính thức của chúng tôi: http://www.americanidol.com Giống như …
source

28 Nhận xét

  1. turn away from your sins: lying stealing, adultery, jealousies, fornicating, speaking evil, murder, worshipping idols… and obey the Bible God's word. call on Jesus Christ, and He will set you free from the devil's darkness, and He will give you the light of life and eternal life. God wants holiness and righteousness. no unclean thing will enter into heaven. the blood of Jesus can save you

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây