VOA: Truyền hình vệ tinh VOA 23/3/2018

5
75

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được…nguồn: VOA

5 Nhận xét

  1. Công dân usa 100%, lớp trẻ không nói được tiếng Việt này hiểu biết gì về Việt Nam khi chúng nhận kẻ đi xâm lược làm cha, mãi mãi vẫn chỉ là ba que tay sai đánh thuê mà thôi

  2. Công dân usa 100%, lớp trẻ không nói được tiếng Việt này hiểu biết gì về Việt Nam khi chúng nhận kẻ đi xâm lược làm cha, mãi mãi vẫn chỉ là ba que tay sai đánh thuê mà thôi

  3. Hiệp Định ngưng bắn Tết Mậu Thân năm 1968 mà lũ Vẹm CSVN đặt bút ký còn giấy trắng mực đen. Ngoài vụ thảm sát tại Huế con biết bao nhiêu nhân chứng còn sống ở 47 tỉnh thành khác tại miền Nam mà lũ Vẹm đã trắng trở lừa bịp người dân. Đúng là XHCN(Xạo Hết Chỗ Nói ).

  4. Đúng là bọn 3/// sỏ lá . Cái thây ma 3/// giờ nó còn đang nhồi nhét vào lớp trẻ những cái mà cha ông nhà nó đả gây ra cho dân tộc Việt Nam đúng là tội đồ dân tộc ! Chó 3///

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây