Hành tinh Trái đất II: Coachella

30
79

Bộ phim tài liệu thiên nhiên nổi tiếng "Planet Earth" đang thực hiện một chủ đề không chắc chắn: Coachella.
source

30 Nhận xét

  1. My bestfriend told me today he's been diagnosed with another cancer recurrence. For the second time since we've known each other. I'd cried at least 4 times today. Watching this video made me laugh for the first time since. Thanks Ellen and team :')

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây