Nhà hát Mad Lib với Kerry Washington

39
79

Jimmy và Kerry Washington đã diễn ra một khung cảnh giáo viên cha mẹ ấn tượng mà họ đã viết với nhau bằng những từ Mad Lib. Đăng ký NOW to The …
source

39 Nhận xét

  1. This was one of the best ones, but I'm a little confused. Jimmy: "Type of profession?", kerry: "lady of the night". Jimmy: "A noun?", Kerry: "range rover". Later was it supposed to be Harry potter and the lady of the night in a range rover? They never used range rover.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây