Người Việt: TT Trump hoãn tấn công Syria, chờ nói chuyện với đồng minh

5
53

TT Trump hoãn tấn công Syria, chờ nói chuyện với đồng minh -FBI có thể đã tịch thu băng thu âm của luật sư riêng TT…nguồn: NV

5 Nhận xét

  1. "FBI có thể đã tịch thu băng thu âm của luật sư riêng TT Trump" <== hôm nay Wall Street Journal có tin rằng Cohen bị "chính thức" bị thưa kiện theo chuyện "criminal lawsuit" vì họ "khám phá" ra có chuyện "criminal acts" sau khi có bằng chứng thực … 1 khi ra tòa rồi thì các bằng chứng này sẽ được cho thông ra … Casino Trump đừng hòng dùng "executive power" để "pardon" (tha tội) cho Cohen vì … Mueller biết thừa nên "chơi trên cơ" đã "ủn" chuyện này qua Tiểu bang New York Tòa án để họ làm chuyện này (TT Hoa kỳ không thể pardon chuyện Tiểu bang bắt phạt tội cư dân của họ, Cohen là "dân" của New York, có tài sản, law firm business, nhà cửa tại New York) … thế mới biết rõ "đừng chọc" đến Chính phủ Hoa kỳ (kiểu Casino Trump cứ tưởng bở mình là Tỷ phú giỏi lắm trở thành TT HK thì muốn nói, muốn làm, muốn đuổi việc nhân viên chính phủ nào cũng được, tụi nó từng học tại Ivy League schools, từng làm Luật sư nhiều năm, có liên hệ rộng, v.v. sức mấy tụi nó bị ngu để Casino Trump đánh chúng nó vì chuyện lợi lộc cá nhân gia đình của mình à .. cho dù là TT Hoa kỳ) … criminal acts = ở tù rục xương, chẳng phải "civil lawsuits" đâu .. xời, đáng đời.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây