Ai đó có thể * Thông báo * Trump Tên cô ấy là 'Melania'?

50
71

James Corden nhìn vào tin tức cuối tuần, trong đó có cáo buộc về một người cung cấp tin tức FBI thâm nhập vào chiến dịch của Donald Trump và sau đó là ứng cử viên và …
source

50 Nhận xét

  1. A girlfriend of mine rang up a sex shop and asked isss ttttttthis tttthe ssshop I bbbbought mmmmy vvvibrator fffrom? Yes! Cccan yyyou tttell mmme hhhow ttto ssswitch iiiiiiit oooooooff ?

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây