Cập nhật cuối tuần: Eric và Donald Trump Jr. trong cuộc họp Tháp Trump – SNL

22
63

Eric và Donald Trump Jr. (Alex Moffat, Mikey Day) giải đáp các câu hỏi về người Don Jr. được gọi trong cuộc gặp gỡ tại Tháp Trump. #SNL # SNL43 Nhận …
source

22 Nhận xét

  1. I hope they both get offered a movie together. As the Trump sons or anything. They have such amazing chemistry that I think would even be better on a big screen than just on TV. If anything else, I hope they keep making these trump son sketches, they brighten my day.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây