Jimmy Kimmel tìm thấy Sanjaya trong bộ phim American Idol Time – Finale – American Idol 2018 trên ABC

48
73

Bạn sẽ không bao giờ đoán được những gì Jimmy Kimmel tìm thấy trong nhóm thời gian American Idol! Xem thêm về American Idol trên trang web chính thức của chúng tôi: …
source

48 Nhận xét

  1. That remark that Kimmel made about Sanjaya putting the wig on so people would know who he was was the kind of cheap shot that he's famous for. Id rather hear Sanjaya sing than watch his crappy show anyday-!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây