Noah Davis được Alpaca của mình trên American Idol – Finale – American Idol 2018 trên ABC

41
77

Tất cả Noah Davis từng muốn là một alpaca. Bây giờ anh ấy được gặp một người trên American Idol – và cũng nhận nuôi một người nữa! Xem thêm về American Idol trên …
source

41 Nhận xét

  1. The good news for American Idol is They got that alpaca for $40 from Joe's Street Alpaca Trunk. The bad news for Noah is …….he's the meanest Alpaca in the world and to sell him to American Idol Joe's Alpaca heavily sedated the Alpaca…..set to wear off once Noah gets him home…..Wig!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây