The Lawn House trắng bây giờ là nơi chìm đắm

22
60

James Corden nhìn vào tin tức trong ngày, bao gồm một lỗ chìm nhỏ được mở ra trên tài sản Nhà Trắng có thể phơi bày Melania …
source

22 Nhận xét

  1. James Corden, you are a lot of fun w the singing n acting out movies w stars etc. But your Obama comment. SMH. The whole he left? The lying, spying, constitution hating, you can keep your doctor and youre insurance wont go up etc, drone strike happy, anti-US hole he left? Any of you idiots remember Obama standing at a podium saying, 'The end of the republic never looked so good.' Think about it.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây