VOA: TT Trump nói nhiều khả năng thượng đỉnh với Kim Jong Un sẽ không diễn ra (VOA)

1
58

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được…nguồn: VOA

1 nhận xét

  1. CNXH nhất quốc lưỡng chế: Một quốc gia, 2 chế độ cầm tù, Đảng phần hồn Nhà nước phần xác. Diệt mọi Đức tin tôn giáo. Thượng tôn đảng Cs, rồi tròng vào cổ mọi người dân 2 dây thòng lọng có tên Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân chủ tập trung vào 2 sợi dây. ĐCS là chủ ngục cả Xác lẫn Hồn. Cầu Chúa Trump tống ĐCS vào Hỏa ngục.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây