Hot Cheetos Quesadillas ? Thử nếm thử với Sophia Chang

22
107

Hot Cheetos và tôi đã có một lịch sử lâu dài với nhau. Tôi thậm chí không thể nói cho bạn biết bao nhiêu túi tôi đã tiêu thụ trong cuộc đời của tôi. Tôi đang chuyển nó lên …
source

22 Nhận xét

  1. Happy Sunday, everyone! Today Sophia and I are SPICING UP YOUR LIVES with this Hot Cheetos Quesadilla taste test. We're eating three different types so watch to find out which one ranks the best. Also do you love Hot Cheetos? (Hint: The answer better be yes.) ?

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây