Sean "Diddy" Combs & Ashton Kutcher 2020 đã sẵn sàng để cuộn

26
86

James hỏi Sean "Diddy" Combs về các bữa tiệc huyền thoại nhất của mình và tìm hiểu về 30 của mình, trong đó có một người của một danh sách khách mời, bao gồm …
source

26 Nhận xét

  1. If you want to “lead by example” and “give it all back to the people”, why don’t you just do that today? You’ve all three got a lot of money you could make a difference with right now. Put your money where your mouth is, knucklehead.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây