Trump và Kim Jong-un nhận được sự ấm cúng, căn nguyên Reenact The Bachelorette – Độc thoại

30
83

Độc thoại của Jimmy Fallon từ thứ ba, ngày 12 tháng 6 Đăng ký ngay để trình diễn đêm nay với sự tham gia của Jimmy Fallon: http://bit.ly/1nwT1aN Xem Đêm nay …
source

30 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây