Tom Papa: Không có cha muốn bất cứ điều gì cho ngày của cha

36
122

Tom Papa không ủng hộ quà tặng của Ngày của Cha, trừ khi, tất nhiên, đó là cuốn sách của ông 'Bố của bạn đã đánh cắp Cake của tôi: Và những tình huống khó xử trong gia đình khác.' Đăng ký…
source

36 Nhận xét

  1. Years ago my son asked me what I wanted for Father's Day.
    I told him ," Son, I don't want anything material, just your love & respect."
    There's a pause and my son laughs, "Heh…..Seriously, dad, what do you want?".
    (Because buying me something was easier than the love & respect, I guess).

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây