The Bottom khắc nghiệt của thế giới | Lục địa 7: Nam Cực

24
47

Tìm hiểu xem Tom Arnold, một huấn luyện viên thực địa ở Nam Cực, nói gì về những thử thách mà bạn phải đối mặt khi sống và làm việc trong thế giới khắc nghiệt nhất và …
source

24 Nhận xét

  1. most of the research is to try and break the dome that rims the edge of the earth. No man on earth has ever crossed Antarctica. we pretended to go to the moon but not cross Antarctica. You don't study ice for 70 years man only your lies are that stupid. you said we learned allot. WHAT DID WE LEARN THEN? That your research is a secret?. please people see through this trash.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây