Cập nhật cuối tuần: Harry Caray nhìn lại năm 1997 – SNL

6
66

Khi Harry Caray (Will Ferrell) nhìn lại các sự kiện năm 1997, anh ấy nói anh ấy không bị ấn tượng bởi tai cắn của Mike Tyson, đề xuất nhân bản …
source

6 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây