Địa chỉ Liên bang của Trump, Ngày sốt nóng quốc gia – Độc thoại

3
17

Cuộc độc thoại của Seth Meyers từ thứ ba, ngày 22 tháng 1
source

3 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây