Whatcha Gonna Do When Mueller Comes For You?

25
22

Follow FBI agents as they raid the home of Trump confidant Roger Stone. Subscribe To “The Late Show” Channel HERE: http://bit.ly/ColbertYouTube…source

25 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây