BLACKPINK Performs ‘Ddu-du Ddu-du’

41
13

The four members of BLACKPINK make their Late Show debut with a song from their EP, ‘SQUARE UP.’ Information about for their U.S. tour dates is…source

41 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây