Debra Messing làm rung chuyển "Rachel" trước khi cô ấy có ý chí và ân sủng

16
18

Debra Messing nói về sự nghiệp của cô trước Will & Grace và kể câu chuyện về những gì đã xảy ra khi cô lấy trộm một chỗ dựa từ NBC. »Đăng ký muộn …
source

16 Nhận xét

  1. I guess D.M. is rich enough that she makes no distinction between $25 and $250. That's not so bad. It's the people who make no distinction between $25 and $2,500,000 that stick in my craw.

  2. for the 3% reading this, I hope you become successful in life with everything you dreamed of, and accomplish more than you had imagined. I am a youtuber myself and I'm not asking you to do anything. but I would love to hit 20k by the end of February! THANK YOU, ALL OF YOUTUBE

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây