MOR HÀN QUỐC ĐI VÀO TƯ VẤN TƯ VẤN GRWM

41
42

Vào ngày nướng hàng tuần trong tuần này, hãy gặp mẹ tôi. Nghiêm túc nhé các bạn, không có bộ lọc. Ngoài ra, tôi có một chuyến đi nhanh chóng (nhưng rất cần thiết) đến Vancouver để thăm bạn của tôi …
source

41 Nhận xét

  1. 어머님 너무 재밌으셔요 ㅋㅋㅋㅋㅋ And for what it’s worth, your brows look better and I’m not sure if it’s because your mom said something about it when nothing’s changed…

  2. LMAO My Asian mum does this to me all the time, especially the brow thing 😂 Everytime she asks me to do her brows, she asks me to make them thinner but the thing is, she has her brows tattooed and it’s thicker than what she wants and plus, her brows aren’t even that thick 😩

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây