Quần áo Haul với Tanya Burr | Zoella

31
47

Tôi và Tanya Burr đã đi mua sắm quần áo! Video chúng tôi quay trên kênh Tanyas: http://bit.ly/150ROVt Đăng ký Tanya: http://bit.ly/150QhPi Ở ĐÂU …
source

31 Nhận xét

 1. Spot the difference
  ✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️🤚✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️✋️
  Hard

 2. ░░░░░░▄▀▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
  ░░░░░█▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
  ░░░░█▒▒▄▀▀▀▀▀▄▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▀▀▀▀▀▀▄
  ░░▄▀▒▒▒▄█████▄▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒▄█████▄▒█
  ░█▒▒▒▒▐██▄████▌▒█▒▒▒▒▒█▒▐██▄████▌▒█
  ▀▒▒▒▒▒▒▀█████▀▒▒█▒░▄▒▄█▒▒▀█████▀▒▒▒█

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây