Myra Tran hát "Đèn chùm" của Sia tại Tuần lễ Hollywood – American Idol 2019 trên ABC

20
40

Myra Tran hát "Đèn chùm" của Sia trước Lionel Richie, Luke Bryan và Katy Perry tại Tuần lễ Hollywood. Xem thêm về American Idol trên …
source

20 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây