Nhóm của Myra Tran hát bài "Mạnh mẽ hơn" của Kelly Clarkson tại Tuần lễ Hollywood – American Idol 2019

32
40

Nhóm Đa dạng thực hiện "Mạnh mẽ hơn (Điều gì không giết bạn)" của Kelly Clarkson tại Tuần lễ Hollywood. Xem cách Juan Pablo, Myra Tran, Jade Flores & …
source

32 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây