Margie Mays hát "Never Enough" từ "The Greatest Showman" tại Tuần lễ Hollywood – American Idol 2019

43
81

Margie Mays hát "Never Enough" từ "The Greatest Showman" tại Tuần lễ Hollywood trước Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie. Xem thêm về …
source

43 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây