RFI: Venezuela: Thiếu điện, áp dụng chính sách phân phối tiết kiệm

0
100
nguồn RFI

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây